понеделник, 19 юли 2010 г.

Това казва за мен повече, от колкото мога да кажа аз...

Млада дама стояла и чакала полета си в залата на едно голямо летище.И тъй като
се налагало да почака дълги часове, тя решила да си купи книга, за да мине
по-бързо времето й. Решила да си купи и пакет бисквитки. Тя седнала на едно
кресло във ВИП чакалнята на летището, за да отпочине и да почете на
спокойствие.От другата страна на креслото, където лежали бисквитките, седнал
мъж, отворил списание и започнал да чете.

Когато тя взела първата бисквитка, мъжът също се протегнал и взел една. Тя се
почувствала подразнена, но не казала нищо. Помислила си:

“Какво нахалство! Ако аз бях в настроение щях да го ударя заради дързостта му!”
След всяка бисквитка, която тя си взимала, и мъжът на свой ред си взимал една.

Това я вбесявало, но тя не искала да прави сцени.
Когато останала само една бисквитка, тя си помислила: “хм... Какво ли ще
направи сега този нахален мъж?”

Тогава, мъжът взел последната бисквитка, разделил я на половина и й дал едната
част.
Ах! Това и дошло твърде много!

Тя беше изключително ядосана вече!

Викайки и оскърбявайки мъжа, тя взела книгата и багажа си и се втурнала към
терминала.

Когато се настанила на мястото си в самолета, тя погледнала в чантата си, за да
извади очилата си, и, за нейна огромна изненада, нейният пакет с бисквитки лежал
вътре – недокоснат и неотворен!

Тя се почуствала толкова засрамена!!!
Осъзнала, че е сгрешила...
Тя била забравила, че била сложила своите бисквитки в чантата си.
Мъжът бил разделил своите бисквитки с нея, без да се чувства ядосан или
огорчен.
...докато тя била много ядосана, мислейки, че тя дели своите бисквитки с него.
И сега нямало начин да обясни... Нямало начин да се извини.”

Има 4 неща, които не може да върнете обратно.

- Камъкът......след като е хвърлен!
- Думата......след като е казана!
- Мигът.....след като е пропуснат!
- Времето....след като е отминало!

1 коментар: